Επικοινωνήστε μαζί μας

+30 26650 22687

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μήνυμα:

Εστάλη με επιτυχία Close this notice.

Προσφορά για Ασφάλεια Ζωής

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επιλέξτε έναν Συνεργάτη

Εστάλη με επιτυχία Close this notice.

Προσφορά για Ασφάλεια Υγείας

Επιθυμείτε Νοσοκομειακή Κάλυψη;

Ναι Οχι

Επιθυμείτε περίθαλψη εξωτερικών ιατρών;

Ναι Οχι

Είστε καπνιστής;

Ναι, καπνίζω. Όχι, δεν καπνίζω.

Επιλέξτε τον Συνεργάτη σας

Εστάλη με επιτυχία Close this notice.

Προσφορά για Ασφάλεια Πυρός

Μερικές πληροφορίες για το ακίνητό σας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επιλέξτε τον Συνεργάτη Σας

Εστάλη με επιτυχία Close this notice.

Προσφορά για Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Το αυτοκίνητό σας

Επιλέξτε τον Συνεργάτη σας

Εστάλη με επιτυχία Close this notice.
4 έτη ago · by · 0 comments

Επιλέξτε νοσοκομειακή περίθαλψη με… ασφάλεια

Του Κωνσταντίνου Μαριόλη

Η οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δημόσιο σύστημα Υγείας οδηγεί ολοένα περισσότερους καταναλωτές στην επιλογή ενός ιδιωτικού προγράμματος νοσοκομειακής περίθαλψης. Ενδεικτικό της αύξησης της ζήτησης για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Υγείας είναι το γεγονός ότι ο κλάδος της Υγείας ήταν ο μόνος από τους κάδους ιδιωτικής ασφάλισης που κατέγραψε αύξηση παραγωγής μέσα στο 2015.

Τα ιδιωτικά προγράμματα εξελίσσονται ανάλογα με τις ανάγκες και προσφέρουν μία μεγάλη γκάμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας. Είτε επιλέξετε ισόβιο, είτε ετησίως ανανεούμενο συμβόλαιο, οι επιλογές είναι πολλές.

Δεδομένης, λοιπόν, της αύξησης του αριθμού των καταναλωτών που στρέφονται στην ιδιωτική ασφάλιση, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των συμβολαίων.

Οι όροι του συμβολαίου θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι, κατανοητοί και γραμμένοι σε απλή γλώσσα, ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό περιθώριο παρανόησης και αμφιβολίας. Αυτό ισχύει για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, όμως στα συγκεκριμένα προγράμματα η ανάγκη για διαφάνεια και σαφήνεια είναι ακόμα μεγαλύτερη καθώς αφορούν την υγεία μας.

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά των παροχών του κοινωνικού ταμείου ή να αποτελέσει μία καλύτερη λύση για την εξασφάλιση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Όποιος κι αν είναι ο λόγος που ο καταναλωτής επιλέγει ένα πρόγραμμα Υγείας θα πρέπει να ενημερώνεται σωστά τόσο για τις καλύψεις όσο και για τις παροχές.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιέχουν πολλές λεπτομέρειες και μία από τις σημαντικότερες είναι ο χαρακτηρισμός του συμβολαίου, στον οποίο θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια υγείας και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Ισόβια vs ετησίως ανανεούμενα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο Solvency II αναγκάζει τις εταιρείες να μην αναλαμβάνουν πλέον κινδύνους με ισόβια δέσμευση έναντι των πελατών τους, αλλά να έχουν το δικαίωμα να αναπροσαρμόζουν τα προγράμματά τους κάθε έτος ανάλογα με τις οικονομικές τους ανάγκες, χωρίς να αναφέρουν τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζουν τις αναπροσαρμογές. Έτσι, η τάση είναι τα ισόβια συμβόλαια να αντικαθίστανται από ετησίως ανανεούμενα.

Βασικό χαρακτηριστικό των ισοβίων νοσοκομειακών προγραμμάτων – τα οποία, ωστόσο, τείνουν να εκλείψουν – είναι πως οι καλύψεις παραμένουν σταθερές για όσο ο ασφαλισμένος είναι διατεθειμένος να ασφαλίζεται. Αντίθετα στα ανανεούμενα συμβόλαια οι εταιρείες αποφασίζουν κάθε χρόνο πόσα θα είναι τα νέα ασφάλιστρα και εάν αλλάξουν οι παροχές/καλύψεις του, ενημερώνοντας τον ασφαλισμένο λίγο πριν κλείσει ένας χρόνος ασφάλισής του.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα κατά έτος ανανεούμενα προγράμματα είναι πιο οικονομικά στα ασφάλιστρα και πιο ευέλικτα. Για το λόγο αυτό προωθούνται και περισσότερο από τους ασφαλιστές/διαμεσολαβούντες. Όμως δεν πρέπει κάποιος να επιλέξει ένα ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα επειδή είναι απλά πιο οικονομικό. Θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Γιατί η ασφάλεια υγείας και ζωής δεν είναι πολυτέλεια, ούτε ανάγκη με ημερομηνία λήξης. Η υγεία είναι τα ‘πάντα’ για έναν άνθρωπο και θα πρέπει πάντα να είναι προστατευμένη.

Καλύψεις και όροι

Τα προγράμματα Υγείας προσφέρουν πρωτοβάθμιες καλύψεις, νοσοκομειακές καλύψεις και επιδόματα υγείας. Από την πρόσβαση, δηλαδή, σε δίκτυο γιατρών, διαγνωστικών κέντρων, ιδιωτικών και κρατικών κλινικών, μέχρι την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθούν μερικοί από τους πιο σημαντικούς όρους που πρέπει να προσέχουν οι ασφαλισμένοι. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ζητούν πλήρη ενημέρωση από τον ασφαλιστή ή την ασφαλιστική τους εταιρεία.

–  Σε ότι αφορά την κάλυψη νοσηλείας στο εξωτερικό, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να διευκρινίσουν τους όρους (ποσοστό κάλυψης νοσηλίων κ.ά) και να ενημερώνονται για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία και τις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται.

– Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν το ανώτατο όριο που υπάρχει στις επισκέψεις σε γιατρούς και στις διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και ότι καλούνται να επιλέξουν από μία λίστα συμβεβλημένων με την εκάστοτε ασφαλιστική γιατρών και διαγνωστικών κέντρων.

– Η απαλλαγή είναι επίσης ένας σημαντικός όρος στα νοσοκομειακά συμβόλαια καθώς ορίζει το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει ο ασφαλισμένος. Είναι το όριο δηλαδή, μετά το οποίο η ασφαλιστική αποζημιώνει. Αν για παράδειγμα η απαλλαγή έχει οριστεί στα 1000 ευρώ και τα συνολικά έξοδα από μία εισαγωγή σε νοσοκομείο είναι της τάξης των 3.000 ευρώ, τότε η ασφαλιστική αποζημιώνει για τα 2.000 ευρώ.

– Τα συμβόλαια ορίζουν το όριο της αποζημίωσης σε ετήσια βάση. Ο ορισμός γίνεται είτε ανά συμβάν είτε ανά έτος, ενώ θα πρέπει να δίνεται προσοχή και στους όρους για τη διάρκεια της νοσηλείας που καλύπτει το συμβόλαιο.

– Υπάρχουν συμβόλαια που θέτουν όρια στις ιατρικές αμοιβές και καλό θα είναι οι ασφαλισμένοι να είναι ενήμεροι, είτε πρόκειται για συμβεβλημένα ή μη συμβεβλημένα κέντρα.

– Τέλος, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί για το ποσοστό ετήσιας αύξησης των ασφαλίστρων.

 

πηγή:http://www.liberal.gr/

Comments

Not found any comments yet.

Leave a reply

Your email address will not be published, and your website url is not required.

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Επειδή τις διακοπές και τα ταξίδια σας θέλετε να τα πραγματοποιείτε ξέγνοιαστα, κάντε σήμερα μια ταξιδιωτική ασφάλιση.

Καλύπτει την περίπτωση απώλειας ζωής σε ατυχήμα ή τροχαίου ατυχήματος μόνο, μόνιμη και μερική ολική ανικανότητα.

Διάρκεια: Ετήσια
Ηλικία Εισόδου: 18 ετών έως 65 ετών
Τρόπος Πληρωμής: Άπαξ
Κεφάλαιο Ασφάλισης: 3.000 και άνω

Μαζί, πιο δυνατοί

Ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε την σταδιοδρομία σας ως ασφαλιστικός σύμβουλος.

Είστε ήδη ασφαλιστικός σύμβουλος και ψάχνετε συνεργάτες.

Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να εργασθεί μέσα σε ένα φιλικό, εργατικό και επαγγελματικό περιβάλλον για να επιτύχετε τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας.
Τολμήστε το επάγγελμα του σύγχρονου ασφαλιστικού συμβούλου με ραγδαία ανάπτυξη και μεγάλα περιθώρια εξέλιξης.
Μοναδικά εφόδια που θα σας χρειαστούν η καλή επικοινωνία με τους ανθρώπους, οργάνωση και πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν τις ασφαλιστικές τους ανάγκες μέσα από μια μεγάλη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που έχουμε στην διάθεση μας.

Στους υποψήφιους συνεργάτες που θα επιλέξουμε :
-Προσφέρουμε εκπαίδευση, καθοδήγηση και πολύτιμη βοήθεια που θα σας δώσουν την δυνατότητα να αντεπεξέλθετε στα πρώτα σας επαγγελματικά βήματα.
-Αναλυτικό Πρόγραμμα Προμηθειών επί των πωλήσεων και ατομικό Bonus επίτευξης στόχων

Αν σας ενδιαφέρει η προοπτική επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας το βιογραφικό σας και σύντομα ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Στοιχεία Επιχείρησης

Drikos Insurance & Partners

1ος Όροφος

Πάργας 2
Ηγουμενίτσα, 46100

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο :
info@drikosinsurance.gr

Τηλ: +30 26650 22687, 2655100788

Fax: (+30) 26650 28141

Γραμματεία:
grdrikos@drikosinsurance.gr