Επικοινωνήστε μαζί μας

+30 26650 22687

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μήνυμα:

Εστάλη με επιτυχία Close this notice.

Προσφορά για Ασφάλεια Ζωής

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επιλέξτε έναν Συνεργάτη

Εστάλη με επιτυχία Close this notice.

Προσφορά για Ασφάλεια Υγείας

Επιθυμείτε Νοσοκομειακή Κάλυψη;

Ναι Οχι

Επιθυμείτε περίθαλψη εξωτερικών ιατρών;

Ναι Οχι

Είστε καπνιστής;

Ναι, καπνίζω. Όχι, δεν καπνίζω.

Επιλέξτε τον Συνεργάτη σας

Εστάλη με επιτυχία Close this notice.

Προσφορά για Ασφάλεια Πυρός

Μερικές πληροφορίες για το ακίνητό σας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επιλέξτε τον Συνεργάτη Σας

Εστάλη με επιτυχία Close this notice.

Προσφορά για Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Το αυτοκίνητό σας

Επιλέξτε τον Συνεργάτη σας

Εστάλη με επιτυχία Close this notice.

Λάβετε μια προσφορά!

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφαλίστε το αυτοκίνητο, την μηχανή, το επαγγελματικό σας όχημα σε οικονομικά προγράμματα με σιγουριά και αξιοπιστία.

Οι βασικοί νόμοι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του Κλάδου Αυτοκινήτου είναι ο Ν.489/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, όπου προβλέπονται οι βασικές διατάξεις «περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και ο Ν.2496/1997 που ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση.

AUTO

Βασικές καλύψεις
Αστική ευθύνη (Σωματικές Βλάβες: €1.220.000€0, Υλικές Ζημιές: €1.220.000€)
Φροντίδα ατυχήματος
Προστασία Bonus - Malus
Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
Αστική ευθύνη τρίτων κατά τη μεταφορά
Αστική ευθύνη από τη μετάδοση της πυρκαγιάς
Αστική ευθύνη σε φυλασσόμενο χώρο
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών
Ρυμούλκηση οχήματος συνεπεία ατυχήματος

Προαιρετικές καλύψεις
Προσωπικό ατύχημα οδηγού και/ή ιδιοκτήτη
Πυρκαγιά & τρομοκρατικές ενέργειες
Θραύση Κρυστάλλων
Κακόβουλες βλάβες πυρκαγιάς
Πυρκαγιά και ζημιές από σεισμό
Μετάδοση της πυρκαγιάς από άλλη εστία ή εμπρησμό
Kλοπή ολική και μερική
Βανδαλισμός κλέπτη
Ζημιές του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της κλοπής
Αντικατάσταση οχήματος λόγω φωτιάς-κλοπής
Ίδιες ζημιές αυτοκινήτου
Κακόβουλες Βλάβες ιδίων ζημιών.
Κακόβουλες Βλάβες πυρκαγιάς.
Πυρκαγιά και ζημιές από σεισμό.
Νομική Προστασία.
Οδική Βοήθεια.

MOTO

Βασικές καλύψεις
Αστική ευθύνη (Σωματικές Βλάβες: €1.220.000€, Υλικές Ζημιές: €1.220.000€)
Φροντίδα ατυχήματος
Προστασία Bonus - Malus
Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
Αστική ευθύνη τρίτων κατά τη μεταφορά
Αστική ευθύνη από τη μετάδοση της πυρκαγιάς
Αστική ευθύνη σε φυλασσόμενο χώρο
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών
Ρυμούλκηση οχήματος συνεπεία ατυχήματος
Προαιρετικές καλύψεις
Νομική προστασία
Προσωπικό ατύχημα
Πυρκαγιά
Φυσικά φαινόμενα
Τρομοκρατικές ενέργειες
Ολική κλοπή
Ίδιες ζημιές

ΦΟΡΤΗΓΟ

Βασικές καλύψεις
Αστική ευθύνη (Σωματικές Βλάβες: €1.220.000€, Υλικές Ζημιές: €1.220.000€)
Φροντίδα ατυχήματος
Προστασία Bonus - Malus
Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
Αστική ευθύνη τρίτων κατά τη μεταφορά
Αστική ευθύνη από τη μετάδοση της πυρκαγιάς
Αστική ευθύνη σε φυλασσόμενο χώρο
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών
Ρυμούλκηση οχήματος συνεπεία ατυχήματος

Προαιρετικές καλύψεις
Προσωπικό ατύχημα οδηγού και/ή ιδιοκτήτη
Πυρκαγιά & τρομοκρατικές ενέργειες
Θραύση Κρυστάλλων
Κακόβουλες βλάβες πυρκαγιάς
Πυρκαγιά και ζημιές από σεισμό
Μετάδοση της πυρκαγιάς από άλλη εστία ή εμπρησμό
Kλοπή ολική και μερική
Βανδαλισμός κλέπτη
Ζημιές του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της κλοπής
Αντικατάσταση οχήματος λόγω φωτιάς-κλοπής
Ίδιες ζημιές αυτοκινήτου
Κακόβουλες Βλάβες ιδίων ζημιών.
Κακόβουλες Βλάβες πυρκαγιάς.
Πυρκαγιά και ζημιές από σεισμό.
Νομική Προστασία.
Οδική Βοήθεια.

ΤΑΞΙ

Βασικές καλύψεις
Αστική ευθύνη (Σωματικές Βλάβες: €1.220.000€, Υλικές Ζημιές: €1.220.000€)
Φροντίδα ατυχήματος
Προστασία Bonus - Malus
Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
Αστική ευθύνη τρίτων κατά τη μεταφορά
Αστική ευθύνη από τη μετάδοση της πυρκαγιάς
Αστική ευθύνη σε φυλασσόμενο χώρο
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών
Ρυμούλκηση οχήματος συνεπεία ατυχήματος

Προαιρετικές καλύψεις
Θραύση Κρυστάλλων
Νομική Προστασία.
Οδική Βοήθεια.

ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Βασικές καλύψεις
Aσφαλισμένοι κίνδυνοι – Καλύψεις
• Αστική Ευθύνη προς Τρίτους 50.000 ,00 €
• Ολική Κλοπή
• Ίδιες Ζημιές
• Φροντίδα Ατυχήματος Ποδηλάτου
• Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού Ποδηλάτου

Θάνατος από Ατύχημα (10.000,00 €)
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα (10.000,00 €)
Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα (1.000,00 €)
Ζημιά σε γυαλιά οράσεως – φακούς επαφής από Ατύχημα (500,00 €)

Στοιχεία Επιχείρησης

Drikos Insurance & Partners

1ος Όροφος

Πάργας 2
Ηγουμενίτσα, 46100

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο :
info@drikosinsurance.gr

Τηλ: +30 26650 22687

Fax: (+30) 26650 28141

Γραμματεία:
grdrikos@drikosinsurance.gr