Επικοινωνήστε μαζί μας

+30 26650 22687

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μήνυμα:

Εστάλη με επιτυχία Close this notice.

Προσφορά για Ασφάλεια Ζωής

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επιλέξτε έναν Συνεργάτη

Εστάλη με επιτυχία Close this notice.

Προσφορά για Ασφάλεια Υγείας

Επιθυμείτε Νοσοκομειακή Κάλυψη;

Ναι Οχι

Επιθυμείτε περίθαλψη εξωτερικών ιατρών;

Ναι Οχι

Είστε καπνιστής;

Ναι, καπνίζω. Όχι, δεν καπνίζω.

Επιλέξτε τον Συνεργάτη σας

Εστάλη με επιτυχία Close this notice.

Προσφορά για Ασφάλεια Πυρός

Μερικές πληροφορίες για το ακίνητό σας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επιλέξτε τον Συνεργάτη Σας

Εστάλη με επιτυχία Close this notice.

Προσφορά για Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Το αυτοκίνητό σας

Επιλέξτε τον Συνεργάτη σας

Εστάλη με επιτυχία Close this notice.

Ασφαλίσεις Πυρός

Ασφαλίστε την κατοικία σας

Κύρια
Εξοχική
Στεγαστικού Δανείου

Επιχείρηση
Κατάστημα
Ξεχοδοχείο - Ξενώνες - Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Φωτοβολταικές Μονάδες - Πάρκα

Σήμερα με ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης που στοχεύουν στην κάλυψη των δικών σας αναγκών και δυνατοτήτων.

Κατοικίας (Κύριας, Εξοχικής)

Πυρκαγιά
Άμεση πτώση κεραυνού
Πυρκαγιά από δάσος
Έκρηξη
Καπνός
Πτώση αεροσκάφους
Πρόσκρουση οχήµατος
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Τροµοκρατικές ενέργειες
Πλημμύρα/Θύελλα/Καταιγίδα/Χιόνι/Χαλάζι/Παγετός
Ζηµιές από διάρρηξη
Κλοπή από διάρρηξη και ληστεία
Έξοδα αποκοµιδής συντριµµάτων
Αµοιβές αρχιτεκτόνων – µηχανικών
Αξία αποκατάστασης καινουργούς
Αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή
Θραύση υαλοπινάκων
Κάλυψη σε προσωρινή κατοικία, έξοδα-ζημιές μεταφοράς
Έξοδα προσωρινής στέγασης ή απώλεια ενοικίων
Βραχυκύκλωµα
Αστική ευθύνη οικογενειάρχη
Κάλυψη θυρίδας τραπέζης
Κόστος συμμόρφωσης με κανονισμούς
Θραύση σωληνώσεων (ιδίες ζημιές) / έξοδα εντοπισμού της ζημιάς
Κλοπή από διάρρηξη/ληστεία
Σεισμός και/ή πυρκαγιά σεισμού

Επιχειρήσεις & Καταστήματα

Πυρκαγιά,
Άμεση πτώση κεραυνού,
Πυρκαγιά από δάσος,
Καπνός,
Επακόλουθες ζημιές πυρκαγιάς,
Έκρηξη ευρεία,
Πτώση αεροσκαφών,
Πρόσκρουση οχήματος,
Ασφάλιση σε αξία καινουργούς,
Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή,
Πλημμύρα/Θύελλα/Καταιγίδα,
Τυχαία διαρροή sprinkler,
Χιόνι/Χαλάζι/Παγετός,
Θραύση Σωληνώσεων και έξοδα εντοπισμού και ιδίες ζημιές στις σωληνώσεις,
Αποκομιδή συντριμμάτων,
Στάσεις/Απεργίες/Οχλαγωγίες/Ανταπεργίες/Διαδηλώσεις/Οχλαγωγίες/Πολιτικές Ταραχές,
Τρομοκρατικές Ενέργειες,
Κακόβουλες Ενέργειες,
Θραύση Υαλοπινάκων,
Έξοδα φύλαξης ασφαλισμένης περιουσίας,
Αμοιβές αρχιτεκτόνων,
Έξοδα δημοσίων αρχών,
Βραχυκύκλωμα,
Νεοαποκτηθέντα,
Όρος προστασίας μη ηθελημένης υπασφάλισης,
Αστική Ευθύνης πυρκαγιάς- έκρηξης-υδάτων,
Έξοδα προσωρινής στέγασης ή απώλειας ενοικίων,
Απώλεια κερδών (επίδομα)
Κλοπή διαρρήξεως /αναρριχήσεως
Ζημιές κλέπτου στο κτίριο
Σεισμός για κτίριο ή/και περιεχόμενο
Καθίζηση ή/και κατολίσθηση
Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Ποιοτική αλλοίωση εμπορευμάτων
Κάθε άλλο τυχαίο ζημιογόνο γεγονός
Απώλεια κερδών
Απώλεια ενοικίων
Γενική Αστική Ευθύνη
Γενική και Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
Κλοπή χρηματοκιβωτίου και ταμείου
Μεταφορά χρημάτων
Προσωπικό ατύχημα

Ξενοδοχεία

Πυρκαγιά – Κεραυνός
Πυρκαγιά από δάσος
Έκρηξη από κάθε αιτία
Ζημιές από καπνό
Πτώση αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων επί του ασφαλιζομένου κτιρίου
Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα,χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός
Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης
Διαρροή από sprinklers
Έξοδα άντλησης υδάτων
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
Τρομοκρατικές ενέργειες
Κακόβουλες ενέργειες
Βραχυκύκλωμα με και χωρίς εστία φωτιάς
Αποκομιδή συντριμμάτων
Έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης, επανεγκατάστασης περιεχομένου
Έξοδα φύλαξης
Θραύση φωτεινών πινακίδων - επιγραφών
Θραύση κρυστάλλων
Ζημιές κατά την πυρόσβεση
Προστασία υπασφάλισης
Κατολίσθηση-καθίζηση
Επαγγελματικές Αμοιβές & Έξοδα Δημοσίων Αρχών
Αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυγείων ή ψυκτικών θαλάμων, κατόπιν διακοπής του ρεύματος
Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής
Κλοπή - ληστεία
Ληστεία ταμείου
Κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο και ληστεία
Κλοπή χρημάτων στη διάρκεια μεταφοράς τους
Μόνιμες εγκαταστάσεις σε υπαίθριους χώρους, όπως κιόσκια, πέργκολες, τέντες, πύλες, περιφράξεις, πεζούλια, δρόμοι, πεζοδρόμια, γήπεδα, καθώς και κινητή περιουσία και εν γένει εξοπλισμός όπως ξαπλώστρες, ομπρέλες και λοιπά για ζημιές συνεπεία καιρικών φαινομένων.
φωτιά από βραχυκύκλωμα
Αστική ευθύνη: καλύπτεται η ευθύνη μου σε περίπτωση ζημιάς σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των πελατών του ξενοδοχείου) όπως σωματική βλάβη ή απώλεια ζωής ή υλική ζημιά σε περιουσιακά τους στοιχεία

Φωτοβολταικά Πάρκα - Μονάδες

Κατά τη συναρμολόγηση τους
Κατά Παντός Κινδύνου
Υλικές Ζημίες
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την εκτέλεση του έργου
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Κατά τη λειτουργία τους
Ασφάλιση Περιουσίας
Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικών Βλαβών
Απώλεια Κερδών

Στοιχεία Επιχείρησης

Drikos Insurance & Partners

1ος Όροφος

Πάργας 2
Ηγουμενίτσα, 46100

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο :
info@drikosinsurance.gr

Τηλ: +30 26650 22687

Fax: (+30) 26650 28141

Γραμματεία:
grdrikos@drikosinsurance.gr